Trasa


V ponuke sú dve trasy, HLAVNÁ trasa má parametre 14 KM s prevýšením 550 M, MALÁ trasa má parametre 5 KM a prevýšenie 200 metrov. Malá trasa je nenáročná na orientáciu a bude dobre značená. 

Smerovanie hlavnej 14 kilometrovej trasy
Smerovanie hlavnej 14 kilometrovej trasy

POPIS 14KM/550M "HLAVNEJ" TRASY :: Štart a cieľ sú situované v areáli futbalového ihriska v ˇŽitnej-Radiši. Po prebehnutí hlavnej cesty sa prvá časť trasy beží ulicou a okrajom miestnej časti Radiša. Po 1,3KM sa trasa stáča ˇVĽAVO už na MODRÚ turistickú značku a beží sa lesnou spevnenou cestou až do 2,5KM, kde sa zo spevnenej cesty, stále po MODREJ, zbieha VĽAVO do údolia horského potôčika a následne strmším výbehom až ku turistickému smerovníku ZLATNÉ, 3,0KM od štartu. Tu odbočením VPRAVO trasa ďalej pokračuje pohodlnou lesnou cestou, už po MODREJ A ŽLTEJ turistickej značke s následným strmším stúpaním až na 4,6KM ku turistickému smerovníku BÁNOVSKÝ VRCH. Zanecháva ŽLTÚ značku a odbočuje VˇĽAVO už len po MODREJ turistickej značke, kde vo vzdialenosti 5,4KM od štartu trasa prichádza do horných častí lúk. Toto je najkrajší úsek trasy s nádhernými pohľadmi na protiľahlú panorámu Strážovských vrchov. Lúkou sa zbieha do okrajovej časti obce Kšinná, kde je na 6,4KM od štartu odbočka VĽAVO a po 600M behu v miernom stúpaní, na 7,0KM končí prvá časť trasy. Po otočke v KONTROLNOM BODE sa tento 7,0KM úsek beží naspäť do cieľa. Trasa je okrem turistického značenia značená aj internými značkami. Na trase sa nachádzajú 4 kontrolné body a 2 stanice občerstvenia, ktoré bežci prebehnú na trase DVAKRÁT. 

Graf prevýšenia hlavnej 14KM trasy
Graf prevýšenia hlavnej 14KM trasy
QR kód detailu hlavnej 14KM trasy
QR kód detailu hlavnej 14KM trasy