Parkovanie

Parkovanie zabezpečí organizátor spolu s PD Uhrovec na lúke pred obcou Žitná/Radiša po ľavej strane zo smeru od Uhrovca. Z parkoviska na miesto podujatia je to asi 500 metrov. Spolucestujúcich môžete doviesť pred futbalové ihrisko a následne šofér zaparkuje. Prosíme Vás, rešpektujte pokyny usporiadateľov.